funksional

<latıncadan>
1. «Funksiya» dan sif. Funksional asılılıq. Funksional münasibət.
2. sif. Bir şeyin quruluşundan deyil, fəaliyyətindən asılı olan. Ürək fəaliyyətinin funksional pozğunluğu (ürəkdə anatomik dəyişiklik olmadan baş verən pozğunluq). – Əgər xəstəlik zamanı yalnız üzvlərin normal işi pozularsa və orqanizmdə quruluş pozğunluğu nəzərə çarpmazsa belə xəstəlik funksional xəstəlik adlanır. «İnsan nədən xəstələnir».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • isteriya — <yun. hystera – uşaqlıq> tib. Psixika, hərəkət sferası, həssasiyyət və s. cəhətdən bir sıra müxtəlif pozğunluqlar şəklində təzahür edən funksional əsəb xəstəliyi. İsteriyada hərəki, senzor, vegetativ və psixi pozğunluqlar qeyd olunur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • neyrun — is. <yun.> Sinir sisteminin əsas funksional və quruluş vahidi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vegetativ — sif. bot. zool. Canlı orqanizmlərin inkişaf və qidasına aid olan. Çay bitkisinin vegetativ üsulla artırılması seleksiyatoxumçuluq işində geniş tətbiq edilir. Vegetativ çoxalma bot. – bitkilərin qeyri cinsi çoxalması üsulu. Vegetativ sinir sistemi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.